Een hoofdstuk maken en toevoegen aan een module

Een hoofdstuk maken en aan een module toevoegen

In deze instructies spreken we over een hoofdstuk (‘unit’ in het Engels. U hoeft niet perse datzelfde woord te gebruiken. Als u liever het woord ‘les’ of ‘onderwerp’ bv gebruikt, dan kunt u dat wijzigen in de vertaling. Zie daarvoor deze instructies

Een hoofdstuk maken en toevoegen aan een module gaat als volgt in WP Courseware:

How to create a unit and assign it to a module

To create a unit and assign it to a module:

  1. Click on Course Units and then click the Add New button at the top
  2. Give your unit a title
  3. Insert your content
  4. Click the publish button to save the unit
  5. Click on Training Courses
  6. Find your course in the list and click on Modules & Units Ordering
  7. Then click and drag the unit from the unassigned units box to the desired moduleEen hoofdstuk maken en toevoegen aan een module
  8. Lastly click Save Changes to Ordering

Een hoofdstuk maken en toevoegen aan een module

Bekijk ook: De vertaling van WP Courseware aanpassen

print