Introductie & Een nieuwe cursus maken

Introductie

Uw online cursus of training gaat u maken met WP Courseware. Een betrouwbaar en veelgebruikt programma. Om het u makkelijk te maken zetten we eerst kort uiteen hoe WP Courseware in grote lijnen in elkaar zit:

  • Binnen WP Courseware kun je een nieuwe cursus maken en per cursus verschillende zaken instellen (toegangsrechten, certificaten, e-mails aan studenten en meer)
  • Elke cursus heeft een uniek ID nummer en bestaat uit 1 of meer modules
  • Modules bevatten 1 of meer hoofdstukken (units) en soms ook toetsen (quizzes)
  • Losstaande hoofdstukken en toetsen kunt u slepen naar modules. Op die manier bepaalt u de structuur van uw cursus
  • U bent gewoonlijk de docent (trainer)

Er zijn video’s en geschreven instructies beschikbaar van de makers van WP Courseware (Engels). Die vindt u op deze pagina. Als u moeite heeft een instructie te begrijpen, of als iets niet wil lukken, stuur dan een e-mail naar E-Learning Plaza. Op werkdagen tijdens kantooruren ontvangt u z.s.m. antwoord.

 

Een nieuwe cursus maken

We adviseren u te beginnen met het afspelen van onderstaande video en daarna de geschreven instructie eronder door te nemen.

 

Geschreven instructies

 

To create a new course:

  1. Navigate to WP Courseware→Courses and click the Add New button at the topIntroductie & Een nieuwe cursus maken
  2. Enter a Course Title
  3. Enter a Course Description
  4. Determine whether a user will be able to see all possible course units or if you will require them to complete the previous unit before accessing the next unit.
  5. Configure any other course details and click Save Course.

Introductie & Een nieuwe cursus maken

⇒ NB: de tabbladen ‘Toegang Deelnemer‘ en ‘Instellingen Toegang Training/Cursus’ kunt u laten zoals ze zijn!

Ga verder naar deel 2, een module maken

print